בוטקה לשומר במידות 145/145

מפרט בוטקה לשומראייקון מפרט טכני להורדת המפרט מפרט בוטקה לשומר 145X145

בוטקה לשומר במידות 145/145


אייקון מפרט טכני  להורדת השרטוט AS_145X145

בוטקה 145/145 בהרכבה לפי הזמנה

באפשרותך להרכיב את הבוטקה לפי צרכיך. בחר את סוג החלון או הדלת ואת אופן מיקומם.