בוטקה לשומר במידות 220/220

מפרט בוטקה לשומראייקון מפרט טכני להורדת המפרט מפרט בוטקה לשומר 220X220

בוטקה לשומר במידות 220/220


אייקון מפרט טכנילהורדת השרטוט AS_220X220_WM

בוטקה 220/220 בהרכבה לפי הזמנה

באפשרותך להרכיב את הבוטקה לפי צרכיך. בחר את סוג החלון או הדלת ואת אופן מיקומם.