בוטקה לשומר במידות 220/270

מפרט בוטקה לשומראייקון מפרט טכני להורדת המפרט מפרט בוטקה לשומר 220X270

בוטקה לשומר במידות 220/270


אייקון מפרט טכני להורדת השרטוט AS_220X270_WM

בוטקה 220/270 בהרכבה לפי הזמנה

באפשרותך להרכיב את הבוטקה לפי צרכיך. בחר את סוג החלון או הדלת ואת אופן מיקומם.