בוטקה לשומר במידות 145/220

מפרט בוטקה לשומראייקון מפרט טכני להורדת המפרט מפרט בוטקה לשומר 145X220

בוטקה לשומר במידות 145/220


אייקון מפרט טכני להורדת השרטוט AS_145X220_WM

בוטקה 145/220 בהרכבה לפי הזמנה

באפשרותך להרכיב את הבוטקה לפי צרכיך. בחר את סוג החלון או הדלת ואת אופן מיקומם.