בוטקה לשומר במידות 145/270

מפרט בוטקה לשומראייקון מפרט טכני להורדת המפרט מפרט בוטקה לשומר 145X270

בוטקה לשומר במידות 145/270


אייקון מפרט טכנילהורדת השרטוט AS_145X270_WM

בוטקה 145/270 בהרכבה לפי הזמנה

באפשרותך להרכיב את הבוטקה לפי צרכיך. בחר את סוג החלון או הדלת ואת אופן מיקומם.